Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti Tekne sro, Starozagorská 1389/13, Košice – mestská časť Sídlisko KVP 040 23, Slovensko, e -mail: info@kebabhaus.sk, telefón: 0911 415 666 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zbierame, keď používate náš web (kebabhaus.sk). (služba“). Prístupom k Službe alebo jej používaním súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte ani nepoužívajte Službu.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a v službe zverejníme zrevidované zásady ochrany osobných údajov. Revidované Zásady budú účinné 180 dní odo dňa, keď budú revidované Zásady uverejnené v Službe, a váš ďalší prístup alebo používanie Služby po uplynutí tejto doby bude znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto túto stránku pravidelne kontrolovať.

INFORMÁCIE, ktoré zhromažďujeme:
Zhromažďujeme a spracúvame nasledujúce osobné údaje o vás:

názov
E -mail
Mobilné
Adresa
Adresa práce

AKO ZBIERAME VAŠE INFORMÁCIE:
Informácie o vás zhromažďujeme/prijímame nasledujúcim spôsobom:

Keď používateľ vyplní registračný formulár alebo inak odošle osobné údaje
Interaguje s webovou stránkou
Z verejných zdrojov

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE:
Informácie, ktoré o vás zhromaždíme, použijeme na nasledujúce účely:

Marketing/ Propagačné
Vytvorenie používateľského účtu
Informácie o administrácii
Cielená reklama
Ak chceme použiť vaše informácie na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše informácie iba po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré súhlas udelíte, pokiaľ od nás nevyžaduje inak zákon.

AKO ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE:
Bez vyžiadania vášho súhlasu nebudeme prenášať vaše osobné údaje na žiadnu tretiu stranu, s výnimkou obmedzených okolností, ako je popísané nižšie:

Reklamná služba
Marketingové agentúry
Analytics
Zber a spracovanie údajov
Požadujeme, aby tieto tretie strany používali osobné údaje, ktoré im poskytneme, iba na účel, na ktorý boli prenesené, a aby ich neuchovávali dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše osobné údaje môžeme tiež zverejniť za nasledujúcim účelom: (1) v súlade s platnými zákonmi, predpismi, súdnymi príkazmi alebo iným právnym procesom; (2) presadzovať vaše dohody s nami vrátane týchto zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) reagovať na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak dôjde k zlúčeniu alebo získaniu Služby alebo našej spoločnosti s inou spoločnosťou, vaše informácie budú jedným z aktív, ktoré budú prevedené na nového vlastníka.

UCHOVÁVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať u nás 90 dní až 2 roky potom, čo používatelia ukončia svoje účty, alebo tak dlho, ako ich potrebujeme na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je podrobne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Niektoré informácie budeme možno musieť uchovávať dlhšie, ako napríklad uchovávanie záznamov / vykazovanie v súlade s platnými právnymi predpismi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je presadzovanie zákonných práv, predchádzanie podvodom atď. Zvyškové anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých ani jedna vás neidentifikuje (priamo alebo nepriamo), môžu byť uložené na dobu neurčitú.

VAŠE PRÁVA:
V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie alebo získanie kópie vašich osobných údajov, obmedzenie aktívneho spracúvania vašich údajov alebo námietky proti tomu, požiadajte nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov informácie inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa príslušných zákonov. Pre uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na info@kebabhaus.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými zákonmi.

Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracúvať požadované osobné údaje alebo odvoláte súhlas so ich spracúvaním na požadované účely, je možné, že nebudete mať prístup k službám, pre ktoré boli vaše informácie vyžiadané, ani ich používať.

COOKIES 
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ich používame, a o vašich voľbách v súvislosti s týmito technológiami sledovania, prečítajte si naše Zásady používania súborov cookie.

BEZPEČNOSŤ:
Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich informácií pod našou kontrolou. Vzhľadom na inherentné riziká však nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžeme zaručiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám pošlete a robíte tak na vlastné riziko.

ROZPOČETNÍK / OCHRANA ÚDAJOV:
Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania vašich údajov, ktoré sú u nás k dispozícii, môžete nám poslať e -mail na nášho úradníka pre sťažnosti na adrese Tekne s.r.o, Starozagorská 1389/13, e -mail: info@kebabhaus.sk. Vaše obavy vyriešime v súlade s platnými zákonmi.